Program

Konferensmoderator: Per Lodenius, Riksdagsledamot

09.00-10.00 Registrering
10.00-10.15 Konferensens öppnande
Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapsminister
10.15-10.30 En framgångsrik samverkan
Hur en nationell samverkan, unik i sitt slag, skapade förutsättningar för en systemförändring
Kennet Fröjd, koordinator Nationella Samverkansgruppen
10.30-11.00 Gymnasiesärskolan … och sen
Hinder, framgångsfaktorer och viktiga redskap för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden efter gymnasiesärskolan: Framtidsreflektioner utifrån praktiska erfarenheter
Åsa Tholin, ordförande i Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening, tillsammans med Pentti Mäkinen, Arbetsförmedlingen och Nationella Samverkansgruppen
11.00-11.30 Är det lönt?
Eftergymnasial utbildning för särskolestudenter utifrån ekonomiska perspektiv
Professor Olle Westerlund
11.30-12.00 Kaffe hos utställarna
12.00-13.00 Ett internationellt perspektiv
Post-secondary education opportunities for persons with intellectual disability in the U.S. Experiences and Outcomes
Dr Meg Grigal (Think College, USA)
13.00-14.00 Lunch hos utställarna
14.00-15.00 Folkbildning för alla - utmaningar och möjligheter
Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare Folkbildningsrådet samt företrädare för verksamheten samt Brita Nordqvist, kurator/samordnare och Ann Åhman, kursansvarig projektlinjen Fellingsbro folkhögskola
15.00-15.20 Framgångsfaktorer för lärandet
Så arbetar vi på lärvux med elever som läser grundläggande kurser
Elev och lärare från Lärvux, Stockholm
15.20-15.50 Kaffe hos utställarna
15.50-16.10 Att vara medräknad, inte borträknad
Yrkeshögskolan Hälsingland berättar om sin inkluderande utbildning för Kulturkommunikatörer
Camilla Lucchesi Jingåker, lärare och Malin Lucchesi, student
16.10-16.30 Hälsoinspiratörerna!
Högskolan i Gävles banbrytande högskoleutbildning för studenter från gymnasiesärskolan
Tomas Boman, lärare/bitr. projektledare och Elisabeth Hedlund, student
16.30-16.35 Moderatorn sammanfattar dagen