Anmälan

Anmäl ditt deltagande senast 150115 till Institutet för Inkludering och Livslångt Lärande,
e-post: kennetfrojd@gmail.com
Uppge namn, organisation, titel, e-post, telefon samt ev. specialkost.

Anmälningsavgift

Anmälningavgift 1 200:- exkl. moms. Betalas till bankgiro 572-8639.

Anmälan är bindande och inkluderar deltagande i konferensen, lunch och kaffe.
Därutöver erhåller alla deltagare en digital sammanfattning av den nya nationella rapporten om livslångt lärande och utveckling av högre utbildning för personer med utvecklingsstörning.