Nationella Samverkansgruppen för livslångt lärande för personer med utvecklingsstörning

inbjuder till

Konferensdag måndag 2 februari 2015
vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm (GIH)


Illustration jordglob

 

Livslångt Lärande för att inkludera särskoleelever?

Om nya möjligheter och kvarstående hinder

 

gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic

Konferensen invigs av gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic.

 

I Nationella Samverkansgruppen ingår representanter på nationell nivå för:
Universitets- och Högskolerådet, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Folkbildningsrådet, Skolverket, Centrala Studiestödsnämnden, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Riksförbundet FUB, Riksdagspolitiker samt Institutet för Inkludering och Optimalt Lärande.